Therapievormen

Psychosociale therapie

Welke therapievorm ik inzet, is afhankelijk van de persoon die voor mij zit. Dat is te vatten onder te term ‘psychosociale therapie’.  We werken vanuit het ‘hier en nu’, maar kijken ook, als je daarvoor openstaat,  naar je achtergrond, het gezin waar je vandaan komt, het karakter dat je hebt ontwikkeld, je kracht en je valkuilen en de sociale omgeving. Hoe ben jij bijvoorbeeld in het gezin waar je vandaan komt, je huidige leefsituatie, op je werk, met vrienden? Op die manier krijg je meer inzicht in jezelf en ook handvatten om in het dagelijks leven anders met situaties om te gaan. Ook besteden we aandacht aan je verlangens en wat jij verstaat onder een rijk en zinvol leven.

Hoe moeilijk de omstandigheden in ons leven ook kunnen zijn, het is belangrijk dat we iedere keer opnieuw gaan ervaren dat we zelf invloed daar op hebben. Die invloed kan betekenen dat we (bijvoorbeeld bij ernstige ziekte of een groot verlies) op een andere manier naar het leven kunnen kijken en het daarmee weer als waardevol gaan ervaren.

Boekentip: ‘De Kracht van Kwetsbaarheid’ van Brené Brown.

Lichaamsgerichte therapie

Vaak zijn we zoveel met ons hoofd bezig. Als we ook ons gevoel, onze emoties  en spanningen in ons lijf kunnen waarnemen dan kan dat helpen om weer de juiste koers te vinden.  Je ervaart waar blokkades zitten en waar jouw energie goed stroomt. Door daarmee aan de slag te gaan, krijg je meer zicht op wat zich in jouw leven afspeelt en krijg je meer levensenergie.

Lichaamsgerichte therapie of lichaamswerk is gebaseerd op de bio-energetica van Alexander Lowen. Klik hier op een link voor een eigen lichaamsgerichte oefening die je kunt gebruiken bij het omgaan met angst en spanning.

Ook gebruik ik mindfulnessoefeningen als onderdeel van de lichaamsgerichte aanpak.

Verder ben ik gecertificeerd als TRE-provider (Tension and Trauma Releasing Exercises). Deze methodiek is gericht op het fysiek ontladen van (chronische) spanning en het voorkomen/reguleren van nieuwe spanning. Na enkele sessies is het geschikt als zelfhulpmethode.
Lees meer over TRE op de speciale informatiepagina.

Boekentip: ‘De stem van je lichaam’ van Peter Levine.

Acceptance Commitment Therapy (ACT)

Veel dingen in je leven kun je niet veranderen, hoe je ook duwt en trekt. Vaak probeer je van alles, maar niets lijkt te helpen. ACT heeft als insteek dat je accepteert wat er is, dat je daarnaar leeft en dat je daarnaast je richt op een mooi en waardevol leven. Dat gebeurt met het gebruik van zachte lichaamsgerichte oefeningen, verhalen, symbolen en metaforen en gesprek.

Een voorbeeld: stel je hebt een ziekte waardoor je bepaalde dingen niet kunt. Dat beïnvloedt je zelfvertrouwen en daardoor ga je sociale situaties vermijden.  De therapie is dan gericht op acceptatie van je ziekte (je kunt vechten wat je wilt, maar het lost niks op en kost alleen maar energie), het  rekening houden met je ziekte: sommige dingen kun je echt niet, maar andere dingen juist wel (commitment, onder ogen zien wat betekent) en daarnaast gaan we aandacht besteden aan wat je nog meer in huis hebt als mens, dat je wel hulp mag vragen, dat je talenten hebt etc.. Dit kan dan zeker leiden tot meer zelfvertrouwen en een waardevol leven.

Ik geef ook de training ‘Voluit Leven’, zowel individueel als in groepen. Onlangs hebben we deze training voor de 5e keer afgerond binnen de Proeftuin Ruwaard in Oss.

Boekentip: ‘Voluit Leven’ van Ernst Bohlmeijer.

EMDR

staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om trauma’s te verwerken.
EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen en trauma’s. Ik gebruik EMDR alleen als er sprake is van duidelijke afgebakende gebeurtenissen die duidelijk invloed hebben op het hier en nu. Bij complexe trauma’s verwijs ik door.

Zie www.emdr.nl

Andere werkvormen

Ook maak ik regelmatig gebruik van andere vormen, zoals opstellingen, creativiteit, inbreng van dromen. Dromen zijn boodschappers van je eigen ziel en kunnen dus extra informatie geven over wat er in jouw leven speelt. Je kunt ze als hulpmiddel gebruiken.

Boekentip: ‘Het Droomjuweel’ van Hans en Anne Myrthe Korteweg.

Ervaringen van cliënten:

Ik ben bij jou gaan inzien dat de ordening in ons gezin helemaal verstoord was. Mijn dochter was tussen mij en mijn man in gaan staan. Door onze gesprekken ben ik weer meer naast mijn man gaan staan. Onze relatie is weer beter en ook met mijn dochter gaat het beter. Doordat ik in therapie was zijn er nu dus drie mensen geholpen.

– A

Voor mij was het heel bijzonder hoe je gesprek en lichaamsgerichte oefeningen combineerde. Ik dacht dat dat laatste niets voor mij was, maar ik heb juist ontdekt dat ik, door contact te maken met mijn lijf en mijn gevoel, veel beter weet wat ik wil en ook veel beter mijn grenzen kan aangeven.

– C

Ik dacht dat het allemaal wel kon analyseren en beredeneren. Ik had mijn woordje wel klaar. Juist door de lichaamsgerichte oefeningen en het werken met mijn dromen ben ik veel meer gaan ontdekken wie ik werkelijk ben en wat ik verlang in het leven.

-S