Werkwijze

Als je je aanmeldt, dan is de eerste sessie een kennismakings- of intakegesprek. Ik luister naar jouw probleem of vraag en we brengen samen daaromheen ook de achtergrond van wat er speelt in beeld. Jij kunt in dit gesprek ervaren of je je bij mij thuis voelt. Ik kan nagaan of je met jouw vraag bij mij op de juiste plek bent. Als ik het idee heb dat je een ander soort hulp nodig hebt, zal ik dat eerlijk aangeven. Ik kan je daarin dan ook adviseren.

Na het eerste gesprek maak ik een verslag dat voor jou zelf is bestemd en ook een globaal begeleidingsplan met jouw doelen en de manier waarop we daar ongeveer aan gaan werken. Ik probeer daarin altijd de juiste balans te vinden tussen het geven van duidelijkheid én het bieden van ruimte waarin je elke keer kunt komen met wat er op dat moment speelt en wat je nodig hebt. Mijn begeleiding is maatwerk; het is afgestemd op jou. Ik zet verschillende therapievormen in. De ene mens is meer gebaat bij gesprekken en praktische oefeningen, de ander zoekt naar inzicht, soms alleen een luisterend oor, anderen vinden juist het werken met lichaamsgerichte oefeningen heel prettig. Het is mijn taak om daarin goed te kijken naar wie je bent en wat je nodig hebt.

Na ongeveer vijf gesprekken zal ik altijd een evaluatiemoment inlassen om samen te kijken welke stappen we zetten. Je kunt natuurlijk op elk moment aangeven wat je ergens van vindt.

Ervaringen van cliënten:

De liefde leek weg, maar we hebben ontdekt dat we nog veel van elkaar houden. We weten dat we hier aandacht aan moeten blijven besteden. Liefde is een werkwoord. Dat is een ding dat zeker is.
-M & H

We voelden ons bij jou snel op ons gemak, veilig en vertrouwd. Daardoor durfden we onder jouw begeleiding onze ergernissen, maar ook onze diepere pijn naar elkaar uit te spreken. Onze relatie is er veel beter op geworden.
– P & C