In 1986 ben ik afgestudeerd als psychologe. In de vele jaren die daarop volgden, ben ik mij altijd blijven ontwikkelen met aanvullende opleidingen en bijscholingen. Dat doe ik omdat ik het leuk en boeiend vind en omdat het belangrijk is om kwaliteit te blijven leveren. Zie mijn Linkedin profiel voor mijn werkervaring en opleidingen.

Ik werk onder een kwaliteitskeurmerk van de beroepsverenigingen het NVPA en de RBCZ . Deze beroepsverenigingen stellen eisen aan de kwaliteit en scholing van hun leden.

Verder volg ik intervisie (met collega’s onderling) en supervisie bij psychotherapeute Sascha Geurts van Kessel en EFT-supervisor Ineke Scholten. Dit is om elkaar scherp te houden en van elkaar te leren.

In Oss en omstreken ben ik goed op hoogte van het netwerk van huisartsen, psychiaters, maatschappelijk werk en andere zorgverleners met hun eigen specialisaties. Ik kan hen inschakelen als dat nodig is, mits je daar toestemming voor geeft, met het oog op mijn beroepsgeheim en jouw privacy.

Commovare is aangesloten bij de SCAG, de geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Ben je het ergens niet mee eens, heb je vragen over de gang van zaken e.d., dan wil ik je uitnodigen om dat altijd kenbaar te maken. Komt er geen oplossing dan is er een onafhankelijke klachtenfunctionaris bij het NVPA (www.nvpa.org) . Zie ook www.scag.nl.