Tarieven en vergoeding

Tarief

De kosten zijn € 50,- voor 30 minuten, € 75,- voor 45 minuten en €90,- per consult van één uur, € 105 euro voor 75 minuten, € 120,- voor 90 minuten. Elk half uur dat daarbij komt, kost € 30,- extra. Voor een intakegesprek (eerste gesprek) is 75 minuten aan te bevelen. Een eerste TRE sessie duurt 90 minuten, vanwege uitleg en een medische intake.

Vergoeding therapie

Veel verzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van de consulten via aanvullende verzekeringen onder het kopje ‘complementaire psychologische zorg’. Informeer hiernaar bij je eigen ziektekostenverzekering. Ik ben als psycholoog lid van de beroepsvereniging van het Nederlands Verbond voor psychologen, psychosociaal therapeuten en agogen NVPA. Het NVPA valt onder de koepelorganisatie RBCZ. Zie ook nvpa.org voor een lijst met vergoedingen per verzekeraar.

Ben je aanvullend verzekerd dan is een psycholoog die is aangesloten bij het NVPA vaak veel voordeliger dan een GZ-psycholoog. Mijn begeleiding gaat namelijk niet ten koste van het eigen risico. Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.

N.B. Verzekeraars maken een onderscheid in therapie en coaching. Coaching wordt niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.

Bij werkgerelateerde coaching vergoeden regelmatig werkgevers een deel van de kosten. Informeer hiernaar bij je eigen werkgever. In dat geval is er een verplichting om BTW te heffen over het individuele tarief.