Tarieven en vergoeding

Tarieven en vergoeding2017-12-31T11:22:35+00:00

Tarief

De kosten zijn € 80,- per consult van één uur. Elk half uur dat daarbij komt, kost € 30,- extra. Dit tarief is vrijgesteld van BTW.

Voor relatietherapie zijn de kosten € 95,- per uur voor beide partners samen. Ook is een consult van anderhalf uur mogelijk en zeker aan te raden. De kosten hiervan zijn € 130,- per consult van 1 1/2 uur. De kosten zijn hoger omdat ik hiervoor 21% BTW moet afdragen.

Voor aanmeldingen die in 2017 hebben plaatsgevonden, geldt nog het oude tarief van 2017.

Vergoeding therapie

Ik ben als psycholoog lid van de beroepsvereniging van het Nederlands Verbond voor psychologen, psychosociaal therapeuten en agogen NVPA en van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Het NVPA valt onder de koepelorganisatie RBCZ. Veel verzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van de consulten via aanvullende verzekeringen onder het kopje ‘complementaire psychologische zorg’. Informeer hiernaar bij je eigen ziektekostenverzekering, zowel bij individuele therapie als bij relatietherapie. Zie ook nvpa.org voor een lijst met vergoedingen per verzekeraar. De kosten worden niet vergoed uit de basisverzekering.

 

Ben je aanvullend verzekerd dan is een psycholoog die is aangesloten bij het NVPA vaak veel voordeliger dan een GZ-psycholoog. Mijn begeleiding gaat namelijk niet ten koste van het eigen risico. Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.

N.B. Verzekeraars maken een onderscheid in therapie en coaching. Coaching wordt niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.

Bij werkgerelateerde coaching vergoeden regelmatig werkgevers een deel van de kosten. Informeer hiernaar bij je eigen werkgever. In dat geval is er een verplichting om BTW te heffen over het individuele tarief.